Home » Referenties » Referentie: De Heus

Referentie: De Heus

Drie medewerkers van de Heus volgden de training Communication Management...

De Heus heeft als kernactiviteit de productie en het vermarkten van hoogwaardige diervoeders. De onderneming is één van de grootste spelers in de Nederlandse mengvoederindustrie en behoort inmiddels tot de top 16 van diervoederleveranciers in de wereld.

De Heus is sinds 2000 een belangrijke klant van Ampect. De training Communication Management wordt gevolgd door alle nieuwe commerciële medewerkers van De Heus. De inzet van het communicatiemodel dat tijdens de training wordt aangeleerd, is dan ook vast onderdeel van de manier van werken van De Heus. Drie medewerkers van De Heus waren zo onder de indruk van de training dat zij hier een artikel over hebben geschreven in het personeelsblad:

 

Artikel 

Na veel over de training Communicate and Win te hebben gehoord, hebben – in navolging van vele collega’s – op 23 en 24 februari drie medewerkers van De Heus deze training gevolgd. Zoals de naam al doet vermoeden is de insteek van deze training dat er geleerd wordt op een juiste en succesvolle manier met je gesprekspartner te communiceren.

De vier stijlen

De basis van de training zijn de letters P, F, C en A. Deze letters staan voor Promoting, Facilitating, Controlling en Analytical. Dit zijn de vier kernelementen waarin personen onderverdeeld worden. Iedere stijl heeft een bepaald gedrag en een manier van communiceren die men zelf als prettig ervaart. Als je gesprekspartners in de juiste groep weet te plaatsen kun je je eigen communicatiestijl aanpassen aan de behoeftes van je gesprekspartner. Hierdoor win je aan overtuigingskracht en is het makkelijker om succes uit gesprekken te halen.

Allereerst is het goed te weten waar je jezelf in herkent of belangrijker nog: hoe je door anderen wordt ervaren. Om dit te weten te komen is ter voorbereiding een vragenlijst gestuurd naar verschillende gesprekspartners. “Het mooie tijdens de training was dat eerst werd gevraagd jezelf in te delen. Vervolgens werd dit vergeleken met hoe anderen tegen jou aankijken. We zijn er wel uit dat wat je over jezelf denkt lang niet altijd overeen komt met wat anderen van jou denken!”

Theorie afgewisseld met praktijk

Om duidelijk te krijgen hoe de verschillende typen zich gedragen, werd eerst een groot gedeelte van de theorie doorgenomen. Dit werd afgewisseld met verschillende rollenspellen, uitgevoerd in drietallen. “Een persoon acteert als klant, een als voorlichter en er zit iemand bij die het gesprek analyseert. Mijn ervaring is dat als je op alle 3 de posities hebt gezeten, het herkennen van signalen waarop je iemand in kunt delen makkerlijker wordt. Het lijkt echter wel zo dat je op het herkennen van de signalen gefocust moet blijven omdat het anders snel vervaagt.”

De medewerkers van De Heus hebben de training ervaren als twee leuke, leerzame en interessante dagen die hopelijk veel succes tot gevolg hebben!

Bron: Medewerkersmagazine “Op de korrel” | Jaargang 11 | nummer 2 | april 2011 | De Heus