Home » Referenties » Referenties » Referentie: Provincie Utrecht

Referentie: Provincie Utrecht

In juni 2014 organiseerde Ampect een trainingsdag voor een team van de Provincie Utrecht. Hieronder leest u de ervaringen van de teamleider: Harro Homan. 

Referentie : 

“Ampect Consultants heeft in juni 2014 een teamontwikkelingsdag begeleid voor mijn team van 20 hoogopgeleide professionals werkzaam in het openbaar bestuur. Mijn ambitie is om een excellerend team te zijn dat open, professioneel en kritisch adviseert richting onze collega’s, onze directie en ons bestuur. Thema van de teamdag was daarom: “Op weg naar een excellerend team: aanspreken op gedrag”.

Mijn ervaring met Ampect is bijzonder positief. Zowel in de voorbereiding en op de dag zelf als in de evaluatie toonden de adviseurs zich betrokken, creatief en resultaatgericht. De inhoud van de trainingsdag was gevarieerd en inspirerend, met een goede mix van theorie en praktijk. Het onderdeel dat mijzelf en de teamleden het meeste aansprak en waarvan we het meest hebben geleerd was de oefening met twee trainingsacteurs. Iedere denkbare situatie in onze adviespraktijk kon daarin aan de orde komen, waarbij mijn adviseurs konden oefenen met stijlen van aanspreken en beïnvloeding die ze al beheersen, maar vooral ook met tegenoverliggende stijlen die ze nog niet zoveel toepassen. Uiteindelijk is daarmee de reikwijdte van mogelijkheden uitgebreid, wat bijzonder waardevol is voor hun individuele en collectieve opereren binnen onze politiek/bestuurlijke organisatie.

Door deze trainingsdag en de nabespreking als groep daarvan zijn we beter in staat om onszelf en anderen aan te spreken op gedrag en houding en hebben we weer een stap gezet richting het excellerende team dat we willen zijn. Mijn doelstelling is daarmee behaald en ik kan deze cursus daarom van harte aanbevelen!”

- Harro Homan, Provincie Utrecht