Bekijk trainingsaanbod »

Zij gingen u voor...

Meer lezen over de ervaringen van andere bedrijven met Ampect? Klik hier
 
Home » Over Ampect » Partners

Partners

Samenwerken is krachten bundelen

Ampect Consultants BV werkt samen met de Katholieke Universiteit Leuven, gevestigd te Leuven, België, Persona Global Inc. gevestigd in Sausalito, CA, U.S.A. en de Galan Groep, gevestigd te Baarn.

Persona Global Inc, is gespecialiseerd in software oplossingen en trainingen op het gebied van communicatie . Persona Global Inc. heeft de IE-rechten van Communicate and Win (in de VS The Persuasive Communicator genoemd). Haar doel is om cliënten te helpen met succes de integratie van corporate strategieën, processen, technologie en mensen. Haar missie is om aan alle cliënten tools aan te bieden om de juiste synergie te creëren, zodat corporate strategie uitgevoerd wordt. Persona Global Inc. realiseert zich dat alleen mensen een corporate strategie uit kunnen voeren. En een strategie zonder uitvoering resulteert altijd in het falen een doel te bereiken.

Ampect heeft voor Communicate and Win de exclusieve licentierechten in Nederland.

Katholieke Universiteit Leuven, opgericht in 1425, is een Vlaamse universiteit met een katholieke inspiratie en een internationale oriëntatie. Als universiteit heeft zij een wetenschappelijke insteek waarin grensverleggend onderzoek en kennisoverdracht essentieel en complementair zijn. Als universiteit onderscheidt ze zich van andere onderzoekscentra door:

• de vrijheid van haar vraagstelling,

• de belangloosheid van haar fundamenteel onderzoek,

• haar gerichtheid op het onderwijs en

• de aanwezigheid in haar schoot van nagenoeg alle wetenschappelijke disciplines.

Van andere onderwijscentra onderscheidt ze zich doordat haar onderricht steunt op en gevoed wordt door eigen onderzoek en interdisciplinariteit. Ampect Consultants werkt samen met de faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen, onderzoeksgroep arbeids-, organisatie- en personeelspsychologie.

De visie van MentesMe is dat een gecombineerde bedrijfseconomische en psychologische benadering van problematieken binnen ondernemingen – zeker tijdens verandertrajecten – essentieel is voor succes.  De mission statement van MentesMe is gericht op het ondersteunen van deze veranderprocessen binnen ondernemingen waarbij de ondersteuning bestaat uit drie concrete onderdelen: 1. Een bedrijfsanalyse gericht op onderzoek naar ondernemingdoelstellingen met een directe link naar competenties van het personeel; 2. De inrichting van een intern mentoringprogramma waarbij de interne organisatie gefaciliteerd wordt vanuit het principe Samen Beter Werken. Onderdeel hiervan is de training Mentoring en Coaching waarbij het denken vanuit sociale communicatiestijlen leidend is en 3. De inrichting van intervisie groepen en supervisie begeleidt door MentesMe voor de verankering en stimulering van de kwaliteit van de interne mentoren. Na 6 maanden en 12 maanden vindt een evaluatie plaats van de gekozen doelstellingen en of er aanpassingen nodig zijn in de aanpak.

De insteek van het totale traject heeft de focus op Empowerment van de interne organisatie op competentie niveau. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het inrichten van interne mentoring niet alleen de arbeidstevredenheid en arbeidsproductiviteit van mentoren en mentees significant verhoogd, maar ook dat de kosten voor begeleiding van jongere en minder ervaren personeel verlaagd worden.